ORGANIZACIJA

Tarptautinė migracijos organizacija (angl. International Organization for Migration, toliau – IOM) yra tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija, Jungtinių Tautų sistemos narė. IOM Lietuva veikia nuo 1998 m.

Pagrindinis organizacijos tikslas – užtikrinti visų migrantų gerovę.

IOM dirba su partneriais iš įvairių šalių tam, kad padėtų įveikti migracijos lydimus iššūkius: nelegalų žmonių gabenimą, prekybą žmonėmis, socialinę migrantų integraciją stabdančius procesus.

Migrantai dažnai tampa prekybos žmonėmis taikiniais. 2 iš 3 prekybos žmonėmis aukos – moterys ir mergaitės. Dažniausiai jos įtraukiamos į priverstinę prostituciją, tarnystę, fiktyvias santuokas. Jauni vyrai ir vaikinai yra išnaudojami nusikaltimams vykdyti, priverstiniam darbui.

Kasmet ES užfiksuojama daugiau nei 7 tūkst. prekybos žmonėmis aukų. Tikrieji skaičiai yra keliskart didesni, nes daug aukų lieka neįvardytų ar nežino, kur kreiptis pagalbos.

IOM Lietuva kviečia visus aktyviai naudotis informacija šioje platformoje, padėti sau ir kitiems įsivertinti prekybos žmonėmis nusikaltimų rizikas, susipažinti su pagalbos kanalais.

Pagalba