Prekyba žmonėmis

Tarptautinė migracijos organizacija

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) buvo įkurta 1951-aiais metais. Šiandien – tai didžiausia tarpvyriausybinė humanitarinė migracijos organizacija, turinti 480 atstovybių visame pasaulyje. Pagrindinės TMO funkcijos ir veiklos sritys yra:

Daugiau nei 7800 TMO darbuotojų visame pasaulyje teikdami visapusišką pagalbą migrantams taip pat prisideda prie efektyvaus tarptautinio bendradarbiavimo ir užtikrina humanišką ir tikslingą migracijos procesų eigą. Daugiau informacijos apie TMO veiklą pasaulyje rasite internetiniame puslapyje www.iom.int. Informaciją bei naujienas apie regioninio biuro Briuselyje  veiklą galite rasti adresu eea.iom.int.

TMO Lietuvoje

Lietuva, pirmoji iš Baltijos šalių, 1998 metais tapo tikrąja Tarptautinės migracijos organizacijos nare. Vilniuje įsikūręs TMO biuras per 15 veiklos metų įgyvendino daugybę įvairių projektų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Pagrindinės TMO Vilniaus biuro veiklos kryptys yra:

TMOŠiuo metu TMO Vilniaus biuras vykdo šiuos projektus:

Daugiau informacijos apie TMO Vilniaus biuro veiklą rasite internetiniuose puslapiuose: www.iom.lt, www.emn.lt , 123.emn.lt.