December 9, 2014 Supervizijos Posted In: Naujienos

Nuo 2014 m. gruodžio m?nesio prad?tos vykdyti supervizijos, kuriose dalyvauja specialistai iš Jonavos, Radviliškio bei Birž? r. Pirm?j? susitikim? metu specialistai, susiduriantys su ?vairiais sud?tingais atvejais, buvo supažindinti su supervizija, jos pagrindiniais principais, mokymosi iš patirties ratu (pagal D.Kolb?) bei supervizijos “viet?” patyriminio mokymo proceso modelyje. Visose trijose grup?se dalyvaujantys specialistai taip pat prad?jo sud?ting? atvej? pristatym? bei j? aptarim?.

Supervizijos vyko: gruodžio 3 d. – Jonavos r., Rukloje; gruodžio 8 d. – Radviliškyje, o gruodžio 9 d. – Biržuose.