Prekyba žmonėmis

Specialistams

PPP

 Leidinys “Ką apie prekybą žmonėmis turi žinoti specialistai

 

Tarptautinės Migracijos Organizacijos Vilniaus biuro leidiniai, pranešimai bei naudingos nuorodos į įvairius internetinius šaltinius, skirtos specialistams, dirbantiems prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos teikimo srityje. Paspaudus nuorodas leidinius galite parsisiųsti.

 

Leidiniai ir pranešimai:

“Human trafficking in Lithuania: Problems and Experience of International Organization for Migration (IOM) Vilnius office”, TMO Vilniaus biuro vadovės dr. A. Sipavičienės pranešimas Europos Konsulų susitikime Vilniuje, 2013 (Parsisiųsti)

“Prekybos žmonėmis prevencija”, TMO Vilniaus biuro vadovės dr. A. Sipavičienės pranešimas LR Seime, 2010 (Parsisiųsti)

“Prekyba žmonėmis: policijos pareigūno užrašai”, Vilnius 2006 (Parsisiųsti)

“Prekyba žmonėmis: policijos pareigūno konspektas”, Vilnius 2006 (Parsisiųsti)

“Teisėsaugos institucijų veikla, susidūrus su prekyba žmonėmis”, Vilnius 2005. Praktinis vadovas policijos pareigūnams. (Parsisųsti) 

“Prekybos žmonėmis pavojai ir prevencinė veikla mokykloje”, Vilnius 2005, Metodinės rekomendacijos mokytojams (Parsisiųsti)

“Prekyba moterimis: problema, prevencija, pagalba aukoms”, Vilnius 2004. Praktinis vadovas socialiniams darbuotojams. (Parsisiųsti)

“Prekyba moterimis. Problemos, sprendimai, žvilgsnis iš vidaus”, Vilnius, 2004 (Parsisiųsti)

“Prekyba moterimis Baltijos šalyse: visuomenės požiūris ir informuotumas”, Vilnius 2002. (Parsisiųsti)

Prevencinių, apsaugos priemonių ir paslaugų teikimas bei tarpinstitucinis bendradarbiavimas prekybos vaikais atvejais - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta informacija, skirta savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių specialistams, socialiniams darbuotojams, darbui su socialinės rizikos šeimomis, vaikų globos namų darbuotojams, siekiant padėti laiku atpažinti galimus prekybos vaikais atvejus, laiku nustatyti galimas nusikalstamų veikų aukas bei organizuoti ir teikti pagalbą vaikams, prekybos žmonėmis aukoms, ir jų tėvams ar globėjams (rūpintojams):

  1. Prevencinių, apsaugos priemonių ir paslaugų teikimas bei tarpinstitucinis bendradarbiavimas prekybos vaikais atvejais
  2. Tarptautiniai apsaugos standartai kovoje prieš prekybą vaikais bei svarbiausi tarptautiniai dokumentai (1 priedas)
  3. Kompetentingos institucijos (2 priedas)
  4. Nukentėjusiojo nuo prekybos žmonėmis identifikavimo kortelė (3 priedas)
  5. Nevyriausybinių organizacijų prekybos žmonėmis aukos identifikavimo kriterijai (4 priedas)
Naudingos nuorodos:

Rekomendacijos dėl nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis identifikavimo (Parsisiųsti)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 430 “Dėl apsisprendimo laikotarpio, per kurį užsienietis, kaip esanti ar buvusi su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų auka, turi priimti sprendimą, ar bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaiga ar teismu, suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Tyrimas “Prekyba žmonėmis priverstiniam darbui ir darbuotojų eksploatacija užsienyje: lietuvių migrantų patirtys” (Parsisiųsti)

Together Against Trafficking in Human Being Europos Komisijos svetainė, skirta kovai su prekyba žmonėmis (anglų k.)

EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016 Prekybos žmonėmis panaikinimo ES 2012-2016 strategija (anglų k.)

Action against trafficking in human beings  Europos Tarybos svetainė, skirta kovai su prekyba žmonėmis (anglų k.)

Preventing Trafficking in Persons by Addressing Demand Pasaulinio tarpinstitucinio komiteto prieš prekybą žmonėmis (Inter-Agency Coordination group Against Trafficking in Persons – ICAT) strateginis dokumentas (anglų k.)

Used in Europe: human trafficking and labour exploitation on our continent – La Strada International ir 30 partnerių organizacijų (TMO yra asocijuotasis partneris) Europoje inicijuota kampanija (anglų k.)