Prekyba žmonėmis

Situacija Lietuvoje

Kalbant apie prekybos žmonėmis reiškinį Lietuvoje, reikia pabrėžti, kad Lietuva visu pirma yra aukų kilmės šalis. Lietuviai, kurie įvairiais verbavimo būdais yra įtraukiami į prekybos žmonėmis tinklą, dažniausiai yra išvežami į įvairias užsienio šalis, tačiau prekyba žmonėmis prasideda jau čia, Lietuvoje. Neretai vėliau aukos patenka į tarptautinius prekybos žmonėmis tinklus, iš kurių ištrūkti yra labai sudėtinga. Prekyba žmonėmis Lietuvoje dažnai tebėra tapatinama su prostitucija ir moterų išnaudojimu. Tačiau šiandien Lietuvoje yra stebimos įvairios prekybos žmonėmis formos:

Kaip patenkama į prekybos žmonėmis tinklą?

Kaip rodo prekybos žmonėmis atvejų analizė, įtraukimo į prekybos žmonėmis tinklus būdai gali būti patys įvairiausi, bet dažniausiai vienokie metodai naudojami kol dar žmonės yra Lietuvoje, o visai kitaip elgiamasi jau išvykus iš šalies. Lietuvoje populiariausi būdai – pažadai, apgaulė, įklampinimas į skolas – realias ar menamas, o išvykus iš šalies, „švelnus“ elgesys pasikeičia į tiesioginius gąsdinimus ar net fizinį smurtą. Verbavimo būdai Lietuvoje gali būti:

Asmenų pardavimo būdus užsienyje galima būtų išskirti du pagrindinius būdus – tiesioginį ir netiesioginį:

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, vis dažniau yra atkreipiamas dėmesys į internetinių technologijų reikšmę prekybos žmonėmis srityje. Įvairūs pažinčių portalai ir socialiniai tinklai tampa lengva ir sunkiai kontroliuojama žmonių verbavimo priemone. Interneto pagalba prekeiviai žmonėmis gali nesunkiai išsirinkti, susirasti ir įtikinti aukas. Be to, įvairūs internetiniai portalai jau yra ne tik priemonė prisivilioti žmones, bet ir realiai juos išnaudoti. Interneto modelių paslaugas siūlančiose svetainėse, pažinčių portaluose, internetinės pornografijos tinkluose neretai išnaudojami nepilnamečiai, o kartais ir mažamečiai vaikai.  Lietuva šioje srityje taip pat skaičiuoja jau ne vieną nuo to nukentėjusią auką.

Išvežti bandoma visus, kuriuos galima išvežti

Svarbu paminėti, kad prekyba žmonėmis – nepaprastai dinamiška ir greitai kintanti sritis. Verbavimo būdai ir priemonės, skirtos įvilioti žmones į prekybos žmonėmis spąstus, dažnai kinta, sparčiai vystosi, todėl yra būtina ugdyti bendrą visuomenės sąmoningumą ir mažinti jos abejingumą šiai problemai. Vyraujantis požiūris „man taip neatsitiks“ arba „jie patys kalti“ ne tik nepadeda apsaugoti nuo prekybos žmonėmis nukentėjusių žmonių, bet ir prisideda prie šios veiklos skatinimo.

Visuomenės abejingumas skaudžiausiai atsiliepia labiausiai pažeidžiamoms žmonių grupėms. Žmonės, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių negali apsisaugoti patys, tampa pagrindiniu prekeivių žmonėmis taikiniu. Dažnai aukomis tampa:

Tačiau pasak policijos pareigūnų, nepriklausomai nuo išvardintų rizikos grupių, šiandien prekeiviai žmonėmis  į užsienį stengiasi išvežti visus, kuriuos galima išvežti. Todėl negalima teigti, kad asmenims, kurie nepatenka į pažeidžiamų žmonių grupes, prekybos žmonėmis pavojai negresia.

Kaip tai stabdyti?

Nuo 2000 metų TMO Vilniaus biuras aktyviai veikia prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos teikimo srityse. Beveik aštuonerius metus biuro darbuotojai teikė įvairiapusę pagalbą nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems asmenims, bendradarbiaudami su kitomis organizacijos padėjo jiems saugiai sugrįžti į Lietuvą. Taip pat TMO Vilniaus biuras, siekdamas atkreipti visuomenės ir ypač jaunimo dėmesį į prekybos žmonėmis problemą, vykdo įvairias informacines-prevencines kampanijas. Norėdami užtikrinti savalaikę ir efektyvią pagalbą nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems asmenims, TMO Vilniaus biuras organizuoja mokymus įvairių sričių specialistams, dirbantiems su prekybos žmonėmis srityje.

Su prekyba žmonėmis Lietuvoje aktyviai kovoja ir kitos nevyriausybinės bei tarptautinės organizacijos, teikiančios pagalbą nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems asmenims. Lietuvos Caritas, Gelbėkit vaikus, Dingusių žmonių šeimų paramos centras bei kitos organizacijos ne tik teikia įvairiapusę pagalbą, bet ir vykdo įvairias prevencines veiklas.

Lietuvos valdžios institucijos taip pat jau daugiau nei dešimtmetį stengiasi aktyviai kovoti su prekybos žmonėmis reiškiniu. Nuo 2002-ųjų Lietuva vykdo Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės programas. Praėjusiais metais Lietuva pradėjo vykdyti jau ketvirtąjį šios programos veiklų planą. Taip pat 2012-ųjų birželį Lietuva priėmė naują Prekybos žmonėmis panaikinimo ES 2012-2016 m. strategiją (Su ja galite susipažinti LR Vidaus reikalų ministerijos puslapyje), kurios pagrindiniai prioritetai yra:

Tikimąsi, kad strategijoje numatytos priemonės ir veiklos, gerokai sumažins prekybos žmonėmis mastus Lietuvoje ir Europos Sąjungoje.