January 5, 2015 Rengiamos rekomendacijos d?l prekybos ×mon?mis ikiteisminio tyrimo Posted In: Naujienos

TMO Vilniaus biuro vadov? Audra Sipavi?ien? 2014 ľ 2015 m. dalyvauja Generalin?s prokurat?ros inicijuotoje darbo grup?je, rengian?ioje Rekomendacijas d?l prekybos ×mon?mis ikiteisminio tyrimo.