October 20, 2014 Radijo laidos Posted In: Naujienos

lrtRita Augutien?, TMO Vilniaus biuro atstov?, spalio 18 d. dalyvavo pokalbyje apie prekybos žmon?mis situacij? LRT RADIJO informacin?je laidoje “Ryto garsai” kartu su Reda Sirgediene, LR Vidaus reikal? ministerijos Visuomen?s saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus patar?ja. Laidoje pašnekoves kalbino žurnalistas Vytautas Matulevi?ius. Laida “Ryto garsai” – populiariausia LRT RADIJO informacin? programa, kurios kasdien klausosi tre?dalis Lietuvos.

Ryto garsai, 2014-10-18 (klausyti nuo 1:00:58, arba spausti “Europoje minima kovos su prekyba žmon?mis diena”)

m1

TMO Vilniaus biuro vadov? Audra Sipavi?ien? M-1 žini? tarnybai komentavo šiandienin? situacij? d?l prekybos žmon?mis pavoj? lietuviams, supažindino su prevencin?mis galimyb?mis, kalb?jo apie tai, k? kiekvienas asmuo gali padaryti, jog prekeivi? žmon?mis veikla Lietuvoje b?t? sustabdyta. Komentaras žini? laidoje “200 sekundži? informacijos” buvo transliuojamas radijo sto?i? M1, M1PLIUS bei Lietus eteryje spalio 18 – 19 dienomis, Europoje minint kovos su prekyba žmon?mis dien?.