Prekyba žmonėmis

28

Priverstinė santuoka

Priverstinė santuoka – tai asmens išnaudojimas santuokos sudarymui, siekiant socialinių ar finansinių garantijų užtikrinimo. Pasitelkiant prievartą ir šantažą, sukuriant iliuziją apie laimingą šeimyninį gyvenimą, pažadant dideles pinigų sumas žmonės yra priverčiami sudaryti santuoką su užsienio šalių piliečiais. Tačiau dažniausiai sutartas užmokestis yra nesumokamas, arba sumokama gerokai mažesnė pinigų suma, o pažadėta meilė ir laimingas gyvenimas virsta nuolatiniu smurtu ir patyčiomis be galimybės ištrūkti. Neretais atvejais asmenys santuokos tikslais to patys nežinodami, yra išvežami į užsienį, iš jų atimami visi asmens dokumentai, jie yra priversti gyventi nuolatinio smurto ir psichologinio išnaudojimo sąlygomis. Be to, asmenys, kurie susidomi potencialiai lengvu uždarbiu ir savo noru sutinka sudaryti santuoką dėl anksčiau minėtų priežasčių, dažnai nesupranta, kad net ir tokiu atveju jie vykdo nusikaltimą, už kurį jiems gresia baudžiamoji atsakomybė.

"Atsikrausčius gyventi į Vilnių Sigitai buvo sunku susirasti draugų, su bendramoksliais bendrauti sekėsi sunkiai, todėl daugiausiai laiko po paskaitų ji praleisdavo įvairiuose socialiniuose interneto tinkluose, pažinčių portaluose. Viename jų susipažino su vaikinu iš Anglijos. Jaunuoliai ėmė susirašinėti laiškais, vėliau ir kalbėti telefonu. Naujasis draugas kvietė Sigitą atvykti jį aplankyti, sakė mylįs. Sigita, vis dar sunkiai pritapdama naujame mieste, sutiko. Visiems giminaičiams ji papasakojo apie Anglijoje jos laukiantį draugą. Šeima apsidžiaugė – užsienietis draugas galės užtikrinti saugesnę ateitį. Atėjus vasarai, ji nusipirko bilietą į Angliją, planavo ten padirbėti ir geriau susipažinti su draugu. Nuvykusią Sigitą oro uoste pasitiko jos draugas, kaip pasirodė, ne Anglijos pilietis. Jau po kelių dienų Sigita nusprendė, kad nori sugrįžti į Lietuvą. Tačiau iš jo namų jai išvykti nepavyko. Naujasis draugas atėmęs iš jos pasą ir visus turimus pinigus, grasindamas netrukus privertė susituokti. Sigita nedrįso artimiesiems prisipažinti, kad ją apgavo, padėti taip pat neprašė. Nors ir patirdama nuolatinę prievartą ir pažeminimus, tik po metų, geriau išmokusi kalbą ji išdrįso ieškoti pagalbos."