September 15, 2014 Pirmieji mokymai „Prekybos žmon?mis reiškinio atpažinimas: naujos formos, prevencija ir pagalba nukent?jusiems“ Posted In: Naujienos

photo

2014 m. rugs?jo 12 d. K?dainiuose ?vyko pirmieji kvalifikacijos k?limo mokymai socialini? paslaug? teik?jams „Prekybos žmon?mis reiškinio atpažinimas: naujos formos, prevencija ir pagalba nukent?jusiems“. Mokym? metu teorija pateikta kartu su patyriminiais, interaktyviais mokym? metodais, siekiant per asmeninius atradimus, patirtis, asmenini? nuostat? pažinim? atidžiau pažvelgti ? dažnai nematomas žmoni? išnaudojimo formas.