November 17, 2014 Mokymai Radviliškyje Posted In: Naujienos

Spalio 13 d. Radviliškio parapijos bendruomen?s socialini? paslaug? centro patalpose ? mokymus socialini? paslaug? teik?jams susirinko 23 specialistai iš Radviliškio bei 4 socialiniai darbuotojai iš gretimos Pakruojo savivaldyb?s. Prisistatymo metu specialistai min?jo turimus atvejus, susijusius su prekyba žmon?mis seksualiniam išnaudojimui, priverstin?mis santuokomis, gr?smes nepilname?iams. Socialiniai darbuotojai pažym?jo, jog yra nemažai ?tarim? apie galimus tokio pob?džio nusikaltimus bei j? aukas, ta?iau tr?ksta žini?, kad gal?t? tiksliau atpažinti, bei ?g?dži?, kurie leist? teikti profesionali? pagalb?.

Mokym? pabaigoje buvo sutarta, jog šioje savivaldyb?je yra reikalingos bei bus organizuojamos supervizijos, reikalingos s?kmingai spr?sti atvejus, galimai susijusius su prekyba žmon?mis.