November 17, 2014 Mokymai policijos pareig?nams Posted In: Naujienos

2014 m. lapkri?io 14 d. Vilniaus aps. Vyriausiojo policijos komisariato iniciatyva buvo suorganizuoti mokymai “Prekybos žmon?mis prevencija, tyrimas ir pagalba nukent?jusiems”. Mokymuose pranešim? tema “Prekybos žmon?mis apibr?žimas, formos, paplitimas Europoje ir Lietuvoje. Prekybos žmon?mis ekonomin?s, psichosocialin?s priežastys” skait? TMO Vilniaus biuro atstov? Rita Augutien?, sulaukusi didelio susidom?jimo bei klausim? tiek apie situacij? pasaulyje, tiek ir šiandienos aktualijas, atpaž?stant prekybos žmon?mis reiškin?.