November 24, 2014 Mokymai Plung?je Posted In: Naujienos

Lapkri?io 20 d. Plung?je ?vyko dar vieni mokymai Žemaitijoje, kuriuose dalyvavo socialiniai darbuotojai iš ?vairi? seni?nij?, socialini? paslaug? centr?, vaik? globos nam?. Pradžioje mokym? sak?, kad prekybos žmon?mis atvej? j? rajone pasitaiko labai retai, mokym? pabaigoje aktyviai ?sitrauk? ? galim? atvej? aptarim?, diskutavo d?l socialini? darbuotoj? bendradarbiavimo su teis?sauga ypatum? bei specifiškumo.