November 10, 2014 Mokymai Joniškyje Posted In: Naujienos

T?siame mokym? “Prekybos žmon?mis reiškinio atpažinimas: naujos formos, prevencija ir pagalba nukent?jusiems” cikl? per Lietuv? ir lapkri?io 6 d. mokymus organizavome Joniškyje. Joniškio ir Pakruojo rajonuose dirbantys socialiniai darbuotojai pažym?jo, kad iš prekybos žmon?mis form? jiems aktualios seksualinio išnaudojimo, vergiško darbo temos, taip pat dom?josi kitomis prekybos žmon?mis formomis. Tai jau septintieji mokymai.