June 10, 2015 Mokomasis vizitas ? Moldov?, skirtas pasidalinti patirtimi, kovojant su prekybos ×mon?mis reiÜkiniu Posted In: Naujienos

2015 m. gegu×?s 18-21 d. TMO Vilniaus biuras organizavo Lietuvos specialist? mokom?j? vizit? ? Moldov?, skirt? pasidalinti patirtimi, kovojant su prekybos ×mon?mis reiÜkiniu.

Vizito ataskaita

Statistin? informacija apie prekybos ×mon?mis situacij? Moldovoje 2014 m.