October 17, 2014 Minint Kovos su prekyba žmon?mis dien? Europoje Posted In: Naujienos

Minint Kovos su prekyba žmon?mis dien? Europoje,  spalio 17 d. TMO Vilniaus biuro vadov? Audra Sipavi?ien? dalyvavo LTV laidoje “Labas rytas, Lietuva”, kur pasakojo apie prekybos žmon?mis reiškinio aktualum? šiandienin?je Lietuvoje bei pristat? film? “Viskas bus gerai”.

Laidos ?raš? galima perži?r?ti LRT svetain?s mediatekoje (nuo 53:15 min.)