October 20, 2014 Lietuvos Caritas socialin? akcija, skirta Kovos su prekyba žmon?mis dienai pamin?ti Posted In: Naujienos

20141020_143004

2014 m. spalio 20 d. Lietuvos Caritas projektas “Pagalba prostitucijos bei prekybos žmon?mis aukoms” organizavo socialin? akcij? „Ekspozicija ant rat?“, skirt? Kovos su prekyba žmon?mis dienai pamin?ti. Akcijos tikslas – parodyti bendruomenei, kokia „ap?iuopiama‘, reali yra prekyba žmon?mis. Specialiai ?rengtame treileryje yra rekonstruotos seksualinio ir darbinio išnaudojimo auk? gyvenimo s?lygos, j? gyvenimo nelaisv?je žiauri kasdienyb?. Šia ekspozicija siekiama ne tik ?sp?ti, bet ir paskatinti m?s? žmones nelikti abejingais, žinoti kur ir kaip kreiptis pagalbos.

Akcijoje dalyvavusios programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmon?mis aukoms“ socialin?s darbuotojos diskutavo su apsilankiusiais kaunie?iais, kviet? išreikšti savo ?sp?džius ir raštu. Sulaukta tikrai stipri? atsiliepim?: „Siaubas, baisu. Žmogus – daiktas. Sunku ir ?sivaizduoti išgyvenusi?j? poj??ius“, „Tikiuosi, ši? žmoni? niekada neapleido viltis“, „Saugokim vieni kitus, b?kim budr?s visose situacijose“, „Labai slog?s ?sp?džiai. Net nežinojau, kad viskas taip arti“.

Su šia socialine akcija Lietuvos Caritas atstov?s ruošiasi apsilankyti kuo daugiau šalies miest? ir kaim?. Lietuvos Caritas d?koja aukojusiems praeiviams, šios aukos pad?s ?rengtai ekspozicijai ried?ti vis toliau.