June 15, 2015 Lietuvoje kasmet nubaudžiama keli šimtai parsiduodan?i? moter? ir tik vienas kitas j? pirk?jas Posted In: Naujienos

Kaip elgiasi prostitu?i? klientai? Kod?l jie nebaudžiami Lietuvoje? Lietuvos „Carito“ programa „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmon?mis aukoms“ suk?r? šia tema filmuk?:

Prostitu?i? klientai