October 6, 2014 K? darytum?t pamat?s žmog? su grandin?mis gatv?je? Posted In: Naujienos

K? darytum?t pamat?s žmog? su grandin?mis gatv?je? Bandytum?t pad?ti? Ignoruotum?te ir nueitum?te tolyn? Bandytum?t išlaisvinti? Šis socialinis eksperimentas, nufilmuotas slaptomis kameromis Kolumbijos sostin?je Bogotoje, parodo skirtingas žmoni? reakcijas bei veiksmus, susid?rus su šiandienine žmoni? vergove.

Kvie?iame pasiži?r?ti (ispan? kalba su angliškais subtitrais):