November 27, 2014 Informacinis renginis b?simiems pasienie?iams Posted In: Naujienos

Daugiau nei 200 b?sim?j? pasienie?i? lapkri?io 26 d. dalyvavo susitikime su Tarptautin?s migracijos organizacijos Vilniaus biuro atstovais, klaus?si paskaitos apie besikei?ian?ias prekybos žmon?mis formas bei ži?r?jo prevencin? film? “Viskas bus gerai”. Susitikimas vyko Medininkuose esan?ioje Pasienie?i? mokykloje. Tikim?s, jog netrukus ? pasienie?i? gretas ?siliesiantys jaunuoliai ?gijo pradini? žini? bei esant poreikiui geb?s atpažinti pavoj? kelian?ias situacijas, su kuriomis tenka susidurti ir pasienio pareig?nams.