October 17, 2014 Filmo “Viskas bus gerai” transliacija regionin?se televizijose Posted In: Naujienos

K?daini? krašto televizija ir Mažeiki? regionin? televizija Roventa prisid?jo prie TMO Vilniaus biuro iniciatyvos pla?iau pamin?ti Kovos su prekyba žmon?mis dien?.

Spalio m?nes? trumpametražis filmas „Viskas bus gerai“ K?daini? krašto televizijoje bus parodytas 3 kartus (spalio 17 d., spalio 19 d. bei spalio 26 d.). K?daini? krašto televizijos laidas gali matyti K?daini? ir Jonavos rajon?, Kauno miesto bei dalies Kauno, Raseini?, Ukmerg?s ir Panev?žio rajon? gyventojai.

Mažeiki? regionin? televizija Roventa prevencin? trumpametraž? film? “Viskas bus gerai”, skirt? kovai su prekyba žmon?mis, transliuos spalio 25 d., šeštadien?, 21 valand?.