October 17, 2014 Filmo “Viskas bus gerai” premjera Posted In: Naujienos

20141017_161948

photo 3

Spalio 18-oji visoje Europoje minima kaip kovos su prekyba žmon?mis diena. Šiai dienai pamin?ti spalio 17-?j?, penktadien?, TMO Vilniaus biuras kartu su k?rybine kompanija „Legal guns“ pakviet? ? trumpametražio prevencinio filmo „Viskas bus gerai“ premjer?. Film? režisavo Mykolas Vildži?nas, jame vaidina Aldona Vilutyt?, Art?ras Chomentauskas, Gediminas Gutauskas bei kiti jaunieji lietuvi? kino aktoriai. Filmo pristatyme dalyvavo filmo k?rybin? grup?, Tarptautin?s migracijos organizacijos atstovai, pagalb? teikian?i? organizacij? ekspertai, Švedijos karalyst?s ambasador? Lietuvoje Cecilia Ruthström-Ruin, bei kit? Lietuvoje reziduojan?i? ambasad? atstovai, teis?saugos institucij?, valstybini? ir nevyriausybini? organizacij? darbuotojai.

Pra?jusiais metais pirm? kart? ikiteismini? tyrim? d?l žmoni? išnaudojimo nusikaltim? vykdymui buvo registruota daugiau nei seksualinio išnaudojimo atvej?. Ši statistika skatina kalb?ti apie kitas, visuomen?je mažiau paž?stamas, prekybos žmon?mis formas. B?tent ? tai d?mes? atkreipti ragina ir filmo „Viskas bus gerai“ herojai. Tuo pa?iu ži?rovui primenant, kad šiandien prekyba žmon?mis yra gerokai ar?iau m?s?, negu atrodo, o nukent?jusiais gali tapti tiek moterys, tiek vyrai, tiek vaikai.