Prekyba žmonėmis

Kovai su prekyba žmonėmis – socialinės atsakomybės didinimas

Nuo 2000-ųjų Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras aktyviai veikia prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos teikimo srityse. TMO Vilniaus biuras, siekdamas atkreipti visuomenės ir ypač jaunimo dėmesį į prekybos žmonėmis problemą, vykdė įvairias informacines kampanijas (pvz.: „Tave parduos kaip lėlę“, „Netikėk lengvu darbu užsienyje“ ir kt.),buvo sukurta depersonalizuota aukų duomenų bazė, teikiama pagalba prekybos žmonėmis aukoms.Parduos kaip lele

Taip pat TMO Lietuvoje vykdo įvairius mokymus, skirtus prekybos žmonėmis prevencijos ir  pagalbos teikimo srityje dirbantiems specialistams – socialiniams pedagogams, policijos ir pasienio pareigūnams, prokurorams, teisėjams. Aktyviai bendradarbiauja su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikia konsultacijos įvairiais, su prekyba žmonėmis susijusiais klausimais, esant galimybei padeda nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems asmenims sugrįžti į Lietuvą ir gauti visapusišką pagalbą.

LR Vidaus reikalų ministerijos parengtoje ataskaitoje apie prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2009–2012 m. programos įgyvendinimą ir kitas vykdytas priemones šioje srityje, pažymima, kad viena iš svarbiausių veiklos krypčių ateičiai – prevencinis darbas mažesniuose Lietuvos miestuose ir kaimo vietovėse.

Todėl TMO Vilniaus biuras, atsižvelgdamas į prevencinės veiklos reikšmę įvairiuose Lietuvos regionuose, 2013-ųjų spalio – 2015-ųjų kovo mėnesiais vykdo projektą „Kovai su prekyba žmonėmis – socialinės atsakomybės didinimas“.  Šio projekto metu bus vykdoma informacinė kampanija „Prekyba žmonėmis: asortimentas plečiasi“ bei organizuojami mokymai  socialinių paslaugų teikėjams. Mokymų metu specialistams bus suteikiama informacija apie naujas prekybos žmonėmis formas bei  žinios, reikalingos identifikuojant prekybos žmonėmis aukas, teikiant pagalbą ar vykdant įvairias prevencines veiklas.  Mokymai specialistams bus organizuojami tuose Lietuvos regionuose, kuriuose nėra specializuotų, pagalbą teikiančių organizacijų. Dvi pagrindinės projekto veiklų kryptys yra:

Prevencinė informacinė kampanija
Socialinių paslaugų teikėjų švietimas

Projektas “Kovai su prekyba žmonėmis – socialinės atsakomybės didnimas” yra finansuojamas Europos Socialinio Fondo lėšomis. Daugiau informacijos apie ESF teikiamą paramą galite rasti čia.